പ്രിയമുള്ള മലയാളം ഗാനങ്ങള്‍


1. നീല വാന ചോലയില്‍ ..........!
2. ശര റാന്തല്‍ തിരി താണു ........!
3. പൂവല്ല പൂന്തളിരല്ല .....!
3. നീലാംബുജങ്ങള്‍ വിടര്‍ന്നു ..!
4. വാകപ്പൂമരം ചൂടും വാരിളം..........!.
5. ആഷാഢം ..മയങ്ങി നിന്‍ മുകില്‍..!
6. വെണ്‍ ചന്ദ്രലേഖയൊരപ്സരസ്ത്രീ .....!
7. കടവത്ത് തോണി അടുത്തപ്പോള്‍ പെണ്ണിന്റെ ...!
8. സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരം ...!
9. സിന്ദൂര സന്ധ്യക്ക്‌ മൌനം ...!
10.ആമ്പല്‍ പൂവേ ..!
11.തങ്ക തളികയില്‍ പൊങ്കലുമായ് ..!
12.ചിത്തിര തോണിയില്‍ അക്കരെ പോകാന്‍ ..!
13.കളകളം കായലോളങ്ങള്‍ പാടും ....!
14.പുഴയൊരഴകുള്ള പെണ്ണ് ....!
15.മാനത്തു കണ്ണികള്‍ മയങ്ങും കയങ്ങള്‍ ...!
16.ഹര്‍ഷബാഷ്പം തൂകി ...!
17.ആറന്മുള ഭഗവാന്റെ ...!
18.വേമ്പനാട്ടു കായലിന്നു ചാഞ്ചാട്ടം ...!
19.തൃക്കാക്കരെ പൂ പോരാഞ്ഞു ...!
20.കായാംബൂ ...!
21.സന്യാസിനീ ...!
22.ചന്ദ്ര കളഭം ചാര്‍ത്തി .....!
23.മഞ്ഞലയില്‍ മുങ്ങിത്തോര്‍ത്തി ..!
24.കരിമുകില്‍ കാട്ടിലെ ...!
25.മംഗളം നേരുന്നു ഞാന്‍ ..!
26.പൌര്‍ണമി ചന്ദ്രിക തൊട്ടു വിളിച്ചു...!
27.കന്നി നിലാവത് കസ്തൂരി പൂശുന്ന ..!
28.അഞ്ജനക്കണെഴുതി ആലില താലി ...!
29.കുങ്കുമപൂവുകള്‍ പൂത്തു എന്റെ ...!
30.വുര്ശ്ചികപ്പൂനിലാവേ...!
31.തളിര്‍വലയോ..താമാരവലയോ...!
32.സൌഗന്ധികങ്ങള്‍ വിടര്‍ന്നൂ ..!
33.ഇന്ദ്രവല്ലരിപൂ ചൂടി വരും...!
34.മല്ലികാ ബാണന്‍ തന്റെ വില്ലെടുത്തു ..!
35.ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം ...!
36. അനഘാ സങ്കല്പ ഗായികേ മാനസ ...!
37 . ഓ മൃദുലേ ..ഹൃദയ മുരളിയില്‍ ..!
38. ഏഴിലം പാല പൂത്തൂ പൂമരങ്ങള്‍ ...!
39. വൈക്കത്തഷ്ടമി നാളില്‍ ഞാനൊരു ...!
40.പുലയനാര്‍ മണിയമ്മ പൂമുല്ലക്കവിലമ്മ ..!
41. ഇളവന്നൂര്‍ മടത്തിലെ ഇണക്കുയിലേ ... !
42.താഴമ്പൂ മണമുള്ള തണുപ്പുള്ള ...!
43.ഏഴു സുന്ദര രാത്രികള്‍ ..!
44.ഉജ്ജയിനിയിലെ ഗായിക...!
45.മാനത്തെ മഴമുകില്‍ മാലകളെ ...!
46.മഞ്ഞണി പൂ നിലാവ് പെരാട്ടിന്‍ കടവത്ത് ..!
47.
ദേവലോകരഥവുമായ് തെന്നലേ ....!
48.അല്ലിയിളം പൂവോ ...ഇല്ലിമുളം തേനോ ..!
49.ആരാരോ ആരിരാരോ ..!
50.മാനസലോലാ മരതക വര്‍ണാ..!
51.പാദരേണു തെടിയണഞ്ഞു .. !
52.കല്‍പ്പാന്ത കാലത്തോളം ...!
53.കുടജാദ്രിയില്‍...കുടികൊള്ളും ..!
54.ശബരിമലയില്‍ തങ്ക സൂരോദയം ..!
55.മണ്ടലമാസപ്പുലരികള്‍ പൂക്കും ..!
56 .സ്വര്ഗ്ഗപുത്രീ നവരാത്രീ ..!
57.
തളിരിട്ട കിനാക്കള്‍ തന്‍ ..!
58. അവിടുന്നെന്‍ ഗാനം കേള്‍ക്കാന്‍ ..!
59. ലക്ഷാര്‍ച്ചന കണ്ടു ....!
60. അമ്പലക്കുളങ്ങരെ...!
61. നാദങ്ങളായ് നീ വരൂ ...!
62. സ്വര്‍ണ മുകിലെ ...!
63. പാലരുവിക്കരയില്‍ ..!
64.
കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ ..കാറ്റേ !

പ്രിയമുള്ള ഹിന്ദി ഗാനങ്ങള്‍

1.തും സെ അച്ഛ കോണ്‍ ഹെ .. (പ്രിയ ഷമ്മി ,റാഫി സാബ് )
2.ബതന്‍ പെ സിതാരെ ലപേടെ ഹുയേ ..
3.ഖോയ ഖോയ ചാന്ദ് ....
4.യും തോ ഹമനേ ലാഖ് ഹസി ദേഖേ ഹെ...
5.യെ ചാന്ദ് സ റോഷന്‍ ചേഹരാ ........
6.മേനെ പൂച്ച ചാന്ദ് സെ..
7.അകേലേ അകേലേ ..കഹാം ജാ രഹെ ഹോ
8.ബാര്‍ ബാര്‍ ദേഖോ ..ഹസാര്‍ ബാര്‍ ദേഖോ..
9.ദില്‍ ദേകെ ദേഖോ ദില്‍ ദേകെ ദേഖോ..
10.ദില്‍ കെ ചരോമ്കെ മേ തുച് കോ ബിടാകര്‍ ..
11.ലിഖെ ജോ ഖത് തുച്ചേ ..
12.ഖിലെതെ ഹെ ഗുല്‍ യഹാം ..
13.ഫൂലോന്‍ കെ രംഗ് സെ ..ദില്‍ കീ കലം സെ ..
14.ചൌധവിം കാ ചാന്ദ് ഹോ.........(वाह ! वाह ! राफी साब !)
15.സുഹാനി രാത് ധല്‍ ചുകീ ..
16.ബഹാരോം ഫൂല്‍ ബര്സ്സാവോ ...
17.ക്യാ ഹുവാ തേരാ വാദാ ..
18.തും അഗര്‍ സാത് ദേനേ കാ വാദാ കരോ ...
19.പുകാര്‍ താ ചാലാ ഹും മേം ..
20.കഹി ദൂര്‍ ജബ് ദിന്‍ ടല്‍ ജായെ ...
21.ദേഖാ ഏക്‌ ഖാബ് തോ യെ സില്സിലെ ഹുവേ..
22.കോറാ കാഗസ് ധാ യെ മന്‍ മേരാ
23.മേരെ ജീവന്‍ കോറാ കാഗസ് ..
24.രൂപ്‌ തേരാ മസ്താനാ..
25.ചിങ്ങാരീ കോയി ഭദ്കെ ..
26.മേരെ നായനാ ..സാവന്‍ ഭാദോ ..
27.ഓ സാതീരെ ...തെരേ ബിനാ അഭി ക്യാ ജീനാ ..
28.സിന്ദഗി കാ സഫര്‍ ..
29.കഭി കഭി മേരെ ദില്‍ മേം.. ഖയാല് ആതാ ഹെ ..
30.തു ജഹാം ജഹാം ചലേഗാ ...മെര സായ .. സാത് ഹോഗാ ..(शुक्रिया लताजी ! )
31.അജീബ് ദാസ്താന്‍ ഹെ യെ ..
32. റിം ചിം ഗിരെ സാവന്‍ ...
33. ആജ കല്‍ തെരേ മേരെ പ്യാര് കെ ...
34.ജോ വാദാ കിയാ വോ നിഭാനാ പടെഗാ ..
35.ഓ നീലെ ഗഗന്‍ കി തലേ ...
36.സയനാര ..സയനാര ...
37.രാത് കലി ഏക്‌ ഖാബോം മി ആയെ ...

പ്രിയമുള്ള നാടക ഗാനങ്ങള്‍

1.ബലികുടീരങ്ങളെ ...!
2.വള്ളിക്കുടിളിന്നുള്ളിരിക്കും ....!
3.മാരിവില്ലിന്‍ തേന്‍ മലര് ......!
4.പാമ്പുകള്‍ക്ക് മാളമുണ്ട് ...!
5.അമ്പിളിയമ്മാവാ ..!
6.ചക്കരപ്പന്തലില്‍ തേന്മഴ ...!
7.തലയ്ക്കു മീതെ ..!

8.മധുരിക്കും ഓര്‍മകളെ .. !
9 ചില്ലിമുളം കാടുകളില്‍ അല്ലലലം ...!
10 .വെള്ളാരം കുന്നിലെ .പൊന്മുളം കാട്ടിലെ ..!
11.ചെപ്പുകിലുക്കണ ചങ്ങാതി ..!

പ്രിയമുള്ള ഇങ്ക്ലീഷ് പോപ്‌ ഗാനങ്ങള്‍
പ്രിയമുള്ള ലളിത ഗാനങ്ങള്‍ (ആകാശവാണി )

1 .മാമ്പൂ വിരിയുന്ന രാവുകളില്‍ .. ( കേട്ടാലും കേട്ടാലും മതിയാവില്ല .....!)
2.
തോണിക്കാരനും അവന്റെ പാട്ടും ...!