പ്രിയമുള്ള മലയാളം ഗാനങ്ങള്‍


1. നീല വാന ചോലയില്‍ ..........!
2. ശര റാന്തല്‍ തിരി താണു ........!
3. പൂവല്ല പൂന്തളിരല്ല .....!
3. നീലാംബുജങ്ങള്‍ വിടര്‍ന്നു ..!
4. വാകപ്പൂമരം ചൂടും വാരിളം..........!.
5. ആഷാഢം ..മയങ്ങി നിന്‍ മുകില്‍..!
6. വെണ്‍ ചന്ദ്രലേഖയൊരപ്സരസ്ത്രീ .....!
7. കടവത്ത് തോണി അടുത്തപ്പോള്‍ പെണ്ണിന്റെ ...!
8. സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരം ...!
9. സിന്ദൂര സന്ധ്യക്ക്‌ മൌനം ...!
10.ആമ്പല്‍ പൂവേ ..!
11.തങ്ക തളികയില്‍ പൊങ്കലുമായ് ..!
12.ചിത്തിര തോണിയില്‍ അക്കരെ പോകാന്‍ ..!
13.കളകളം കായലോളങ്ങള്‍ പാടും ....!
14.പുഴയൊരഴകുള്ള പെണ്ണ് ....!
15.മാനത്തു കണ്ണികള്‍ മയങ്ങും കയങ്ങള്‍ ...!
16.ഹര്‍ഷബാഷ്പം തൂകി ...!
17.ആറന്മുള ഭഗവാന്റെ ...!
18.വേമ്പനാട്ടു കായലിന്നു ചാഞ്ചാട്ടം ...!
19.തൃക്കാക്കരെ പൂ പോരാഞ്ഞു ...!
20.കായാംബൂ ...!
21.സന്യാസിനീ ...!
22.ചന്ദ്ര കളഭം ചാര്‍ത്തി .....!
23.മഞ്ഞലയില്‍ മുങ്ങിത്തോര്‍ത്തി ..!
24.കരിമുകില്‍ കാട്ടിലെ ...!
25.മംഗളം നേരുന്നു ഞാന്‍ ..!
26.പൌര്‍ണമി ചന്ദ്രിക തൊട്ടു വിളിച്ചു...!
27.കന്നി നിലാവത് കസ്തൂരി പൂശുന്ന ..!
28.അഞ്ജനക്കണെഴുതി ആലില താലി ...!
29.കുങ്കുമപൂവുകള്‍ പൂത്തു എന്റെ ...!
30.വുര്ശ്ചികപ്പൂനിലാവേ...!
31.തളിര്‍വലയോ..താമാരവലയോ...!
32.സൌഗന്ധികങ്ങള്‍ വിടര്‍ന്നൂ ..!
33.ഇന്ദ്രവല്ലരിപൂ ചൂടി വരും...!
34.മല്ലികാ ബാണന്‍ തന്റെ വില്ലെടുത്തു ..!
35.ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം ...!
36. അനഘാ സങ്കല്പ ഗായികേ മാനസ ...!
37 . ഓ മൃദുലേ ..ഹൃദയ മുരളിയില്‍ ..!
38. ഏഴിലം പാല പൂത്തൂ പൂമരങ്ങള്‍ ...!
39. വൈക്കത്തഷ്ടമി നാളില്‍ ഞാനൊരു ...!
40.പുലയനാര്‍ മണിയമ്മ പൂമുല്ലക്കവിലമ്മ ..!
41. ഇളവന്നൂര്‍ മടത്തിലെ ഇണക്കുയിലേ ... !
42.താഴമ്പൂ മണമുള്ള തണുപ്പുള്ള ...!
43.ഏഴു സുന്ദര രാത്രികള്‍ ..!
44.ഉജ്ജയിനിയിലെ ഗായിക...!
45.മാനത്തെ മഴമുകില്‍ മാലകളെ ...!
46.മഞ്ഞണി പൂ നിലാവ് പെരാട്ടിന്‍ കടവത്ത് ..!
47.
ദേവലോകരഥവുമായ് തെന്നലേ ....!
48.അല്ലിയിളം പൂവോ ...ഇല്ലിമുളം തേനോ ..!
49.ആരാരോ ആരിരാരോ ..!
50.മാനസലോലാ മരതക വര്‍ണാ..!
51.പാദരേണു തെടിയണഞ്ഞു .. !
52.കല്‍പ്പാന്ത കാലത്തോളം ...!
53.കുടജാദ്രിയില്‍...കുടികൊള്ളും ..!
54.ശബരിമലയില്‍ തങ്ക സൂരോദയം ..!
55.മണ്ടലമാസപ്പുലരികള്‍ പൂക്കും ..!
56 .സ്വര്ഗ്ഗപുത്രീ നവരാത്രീ ..!
57.
തളിരിട്ട കിനാക്കള്‍ തന്‍ ..!
58. അവിടുന്നെന്‍ ഗാനം കേള്‍ക്കാന്‍ ..!
59. ലക്ഷാര്‍ച്ചന കണ്ടു ....!
60. അമ്പലക്കുളങ്ങരെ...!
61. നാദങ്ങളായ് നീ വരൂ ...!
62. സ്വര്‍ണ മുകിലെ ...!
63. പാലരുവിക്കരയില്‍ ..!
64.
കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ ..കാറ്റേ !